RLS en de Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer gaat vaak gepaard met slaapproblemen. Een van die mogelijke slaapproblemen is rusteloze benen. Bij RLS zou ik persoonlijk niet direct aan de ziekte van Alzheimer denken. Ik las echter dat deze combinatie niet ongewoon is. Dat maakte me natuurlijk nieuwsgierig.

In dit blog bespreek ik wat Alzheimer is. Ik kijk vervolgens naar hoe de kenmerken van deze ziekte in verband kunnen staan met een aandoening als rusteloze benen.

Wat is Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Alzheimer begint meestal met geheugenproblemen. De persoon in kwestie krijgt in eerste instantie moeite met het onthouden van nieuwe informatie. Herinneringen van langer geleden zijn gemakkelijker terug te halen. Uiteindelijk verdwijnt echter ook het langetermijngeheugen.

Als de ziekte verder gevorderd is, wordt het steeds lastiger om mentaal je zaken op orde te houden. Een uitingsvorm hiervan is dat mensen minder goed voor zichzelf en hun omgeving gaan zorgen. Enkele andere uitingsvormen zijn taal- en spraakproblemen, desoriëntatie en stemmingswisselingen.

Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er ophopingen van een soort eiwit in zenuwcellen. Door deze ophopingen gaan er zenuwcellen en verbindingen tussen zenuwcellen kapot. Het verloop van de ziekte verschilt per persoon. Sommigen gaan heel snel achteruit. Bij anderen kan het jaren duren voordat de omgeving er iets van merkt. Er zijn op dit moment geen medicijnen om de ziekte te genezen. Wel kunnen bepaalde symptomen worden behandeld, zodat klachten verminderen.

Rusteloze benen

In de loop van het ziekteproces krijgen mensen met Alzheimer moeite met het begrip tijd. Ze raken verward en zijn ’s nachts onrustig. Dit zorgt voor een verstoord dag- en nachtritme. Alzheimer gaat daarom vaak samen met slaapstoornissen. Een van die slaapstoornissen is het rusteloze benen syndroom. Andere voorbeelden zijn slaapapneu en slapeloosheid.

Slecht slapen versnelt het ziekteproces. Cognitieve functies gaan sneller achteruit en mensen krijgen door slaapgebrek meer last van stress. Depressie komt ook veel voor. Het is daarom van belang aandacht te besteden aan de behandeling van deze slaapproblemen.

Er zijn overigens studies die suggereren dat slaap en dementie beide kanten op werken. Dementie zorgt voor slaapproblemen, maar slecht slapen vergroot mogelijk ook de kans op dementie. Een goede slaaphygiëne is dus hoe dan ook van groot belang. Ik zette in een vorig blog al eens een aantal slaaptips op een rijtje. Deze zijn hier eveneens van toepassing.

Voorbeelden hiervan zijn een zo stabiel mogelijk dag- en nachtritme, voldoende lichaamsbeweging, een rustige slaapomgeving en het vermijden van middelen als koffie, sigaretten en alcohol.

Plaats een reactie