Privacy Verklaring

RustelozeBenen.org is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de website www.rustelozebenen.org en daaraan gerelateerde producten en diensten, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. RustelozeBenen.org houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze sinds 25 mei 2018 in de EU geldt.

Persoonsgegevens

RustelozeBenen.org verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rustelozebenen.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag, Doel en Bewaartermijn

RustelozeBenen.org verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming en/of de noodzaak voor het uitvoering van een overeenkomst met jou. Jouw persoongegevens worden gebruikt voor het verzenden van oefeningen en informatie met betrekking tot ontspanning en onze producten en diensten, het afhandelen van jouw betaling, en het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Ook analyseert RustelozeBenen.org jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de dienstverlening af te stemmen op jouw voorkeuren. RustelozeBenen.org bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

RustelozeBenen.org verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als en in die mate waarin dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. RustelozeBenen.org maakt gebruik van de volgende diensten:

  • Antagonist – Voor de hosting van websites, databases en e-mail.
  • Rackspace – Voor de hosting van video’s en audiobestanden.
  • Buckaroo – Voor het afhandelen van betalingen.
  • YouTube – Voor de hosting van video’s.

Cookies

RustelozeBenen.org gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

RustelozeBenen.org maakt ook gebruik van Google Analytics om activiteit op de website in kaart te brengen. Google analytics plaatst analytische cookies. RustelozeBenen.org heeft hiervoor een gebruikersovereenkomst gesloten met Google. De instellingen van Google Analytics zijn door RustelozeBenen.org zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld: een deel van het IP adres wordt gemaskeerd, er worden geen gegevens gedeeld met Google en RustelozeBenen.org maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RustelozeBenen.org en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rustelozebenen.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, wordt gevraagd om een bevestiging van jouw e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

RustelozeBenen.org neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle websites van RustelozeBenen.org maken gebruik van een versleutelde HTTPS verbinding. Je herkent een beveiligde verbinding aan het slotje in de browserbalk. Wachtwoorden worden opgeslagen met eenrichtingversleuteling. Dat wil zeggen dat RustelozeBenen.org geen inzicht heeft in door jou ingestelde wachtwoorden, en dat het technisch onmogelijk is om een vergeten wachtwoord te achterhalen. Wij raden aan om het wachtwoord dat je in eerste instantie van ons ontvangt direct te veranderen in een zelf ingesteld wachtwoord.

Contactgegevens

RustelozeBenen.org
Wijenburg 15
1082VN Amsterdam
info@rustelozebenen.org
www.rustelozebenen.org
KVK-nummer: 85605670
BTW-nummer: NL004124286B04