Helpt Osteopathie bij Rusteloze Benen?

Ooit las ik ergens over osteopathie in verband met rusteloze benen. Ik weet al niet meer precies waar en hoe het precies zat. Het leek me toen al interessant om me er verder in te verdiepen. Ik zie osteopathie als net zoiets als fysiotherapie: een fysieke behandeling met een eigen, toegespitste invalshoek.

Om een beter idee te krijgen van hoe osteopathie werkt, verdiep ik me nader in het onderwerp. Ik stel de volgende vragen:

  1. Wat is osteopathie?
  2. Hoe werkt osteopathie bij rusteloze benen?

Wat is osteopathie

Een osteopaat weet veel van het menselijk lichaam en van de onderlinge samenhang van lichaamsweefsels. Osteopathie heeft een holistische visie. De therapie gaat uit van de samenhang van alle bewegingen in het lichaam. De osteopaat behandelt klachten zonder gebruik te maken van apparatuur of medicijnen.

Met alleen de handen onderzoekt een osteopaat het lichaam op bewegingsblokkades. Als de therapeut een functionele verstoring aantreft, zoekt hij/zij naar de oorsprong daarvan. De osteopaat mobiliseert en manipuleert vervolgens het lichaam met bepaalde handgrepen om bewegingsbeperkingen op te heffen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het lichaam om zich zelf te herstellen.

Bewegingsblokkades kunnen volgens de osteopathie in drie verschillende lichaamssystemen zijn:

  • Het osteo-articulair systeem (botten, gewrichten, spieren)
  • Het visceraal systeem (organen)
  • Het craniaal systeem (schedelbotten, bovenste nekwervels)

Het fysieke gedeelte van de behandeling bestaat o.a. uit rekken, strekken en masseren. Het kan zijn dat de osteopaat een ander deel van het lichaam behandelt dan waar de klacht gevoeld wordt. Een bewegingsbeperking kan voortkomen uit een probleem op een andere plek. De osteopaat stimuleert met de handgrepen de beweeglijkheid van het lichaam en waarborgt zo een goede doorbloeding en zenuwfunctie.

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze. Je hebt doorgaans drie tot zes behandelingen nodig voordat je resultaat hebt. De zorgverzekering vergoedt osteopathie alleen bij een aanvullende verzekering.

Rusteloze benen

Voor een behandeling bij de osteopaat heb je geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Als je voor restless legs naar een osteopaat gaat, zal deze eerst een uitgebreide intake doen. De osteopaat vraagt naar de aard van de klachten. Verder zal hij/zij proberen te achterhalen uit welke bewegingsblokkades de rusteloze benen zijn ontstaan.

Op grond van de informatie die uit de intake komt, stelt de osteopaat een behandelplan op. Behandelplannen voor onrustige benen kunnen sterk per persoon verschillen, omdat de achtergrond van de klachten niet bij iedereen hetzelfde is. Bij iemand met primaire RLS, zal de aanpak anders zijn dan bij iemand met secundaire RLS. In de osteopathie worden rusteloze benen trouwens ook wel omschreven als zware benen.

De osteopathie ziet een aantal mogelijke oorzaken voor rusteloze benen. Een van die oorzaken is een verminderde doorbloeding naar de benen. Een verminderde doorbloeding zorgt voor een slechtere afvoer van afvalstoffen en mogelijk voor een vorm van verzuring. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens een zwangerschap.

Het doorbloedingsprobleem kan in het bekken liggen, maar kan ook te maken hebben met de darmen en een ongezond voedingspatroon. Met manuele therapie richt de osteopaat zich bij RLS op het bekken, de nieren, de onderrug en de buik. 

Een andere mogelijke oorzaak is een tekort aan dopamine. Zo’n tekort zorgt voor een overprikkeling van het centraal zenuwstelsel. Vanuit de osteopathie wordt hier ook een verband gelegd met PLMD (Periodic Limb Movement Disorder). Deze aandoening gaat vaak samen met RLS.

Onder een derde noemer van oorzaken vallen tekorten als bijvoorbeeld magnesium en vitamine B12. De osteopaat bespreekt met de cliënt hoe deze tekorten aangepakt kunnen worden. Zo nodig wordt extra advies gevraagd aan experts uit andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een arts of een diëtist.

Plaats een reactie