Hart- en Vaatziekten bij RLS

Mijn beide ouders hebben te maken met hart- en vaatziekten. Allebei hebben ze ook zo nu en dan last van RLS. Vooral mijn moeder. Dat betekent niet per se dat die twee aandoeningen bij hen iets met elkaar te maken hebben. Ik heb gelezen dat dit soms echter wel het geval is.

In dit blog ga ik nader in op het onderwerp hart- en vaatziekten. Ik kijk naar welke ziektes hieronder vallen en in hoeverre deze in sommige gevallen samengaan met rusteloze benen.

Wat zijn hart- en vaatziekten

Als je het hebt over hart- en vaatziekten dan kun je onderscheid maken tussen een aantal categorieën.

De eerste is de categorie hartziekten. Bij hartziekten moet je denken aan bijvoorbeeld angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, hartritmestoornissen of een hartstilstand. De tweede is de categorie beroertes. Onder beroertes vallen een TIA, een herseninfarct en een hersenbloeding. De derde categorie is vaatziekten. Voorbeelden daarvan zijn trombose, etalagebenen, spataders en slagaderverkalking.

Sommige hartafwijkingen zijn aangeboren of erfelijk. Andere ontstaan tijdens het leven. Van hartritmestoornissen zijn bovendien een heel aantal varianten. Je kunt hierbij denken aan boezemfibrilleren of hartkloppingen, maar er zijn er nog veel meer. De kans op hart- en vaatziekten is kleiner als je een gezonde levensstijl hebt. Het helpt om gezond te eten, voldoende te bewegen en niet te roken. Niet teveel stress is ook gunstig.

Een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes zijn risicofactoren. Bij vrouwen kunnen ook hormonale veranderingen een factor zijn in het ontstaan van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap of de overgang.

Ouderen

Hoewel mijn ouders het liever niet horen, vallen zij al geruime tijd onder de categorie ‘ouderen’. Zoals het gezegde aangeeft, komt ouderdom met gebreken en dat is bij hen ook het geval. Zoals gezegd hebben zij allebei te maken met hart- en vaatziekten. Beiden hebben ook een vorm van neuropathie.

Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om allerlei ziektes en ongemakken te ontwikkelen. Het lichaam herstelt zich niet meer zo snel. Onrustige benen is ook iets wat relatief vaak voorkomt bij ouderen. Boven de zestig jaar krijgen veel mensen hier last van. De een wat vaker dan de ander.

Rusteloze benen

Aan het begin van dit blog ging ik er eigenlijk vanuit dat hart- en vaatziekten mogelijk een rol zouden kunnen spelen in een vorm van secundaire RLS. Hierbij zouden hart- en vaatziekten de aanleiding zijn en rusteloze benen het gevolg. Dat heb ik meer dan eens in een artikel gelezen.

Als ik verder zoek naar informatie hierover kom ik er echter achter dat het verband ook weleens andersom zou kunnen zijn. Dus rusteloze benen als aanleiding voor hart- en vaatziekten. Ik vind een artikel waarin verwezen wordt naar een Amerikaans onderzoek uit 2008 waaruit is gebleken dat bij mensen met RLS de kans dubbel zo groot is dat ze te maken krijgen met hart- en vaatziekten of een herseninfarct. Die kans is relatief groter naarmate iemand meer last heeft van onrustige benen.

Een ander artikel van een paar jaar later gaat over een onderzoek onder een grote populatie vrouwen met RLS. In dat onderzoek is naar voren gekomen dat er bij deze vrouwen een verband is tussen hun rusteloze benen en hun bloeddruk. Hoe ernstiger en vaker de RLS, hoe hoger de bloeddruk.

Mijn voorlopige conclusie is daarom dat er wellicht een wisselwerking is tussen rusteloze benen en hart- en vaatziekten.

Plaats een reactie