Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle abonnementen en zijn ter inzage beschikbaar op www.rustelozebenen.org.

Met een abonnement krijgt de gebruiker het recht om online cursussen gedurende een bepaalde periode op de website te bekijken. De cursussen en alle auteursrechten blijven eigendom van RustelozeBenen.org.

Het is niet toegestaan elementen van de cursussen te downloaden, kopiëren, dupliceren, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegangelijk te maken.

Abonnementen zijn strikt persoonlijk: Alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat mag gebruik maken van het account. Het beschikbaar stellen van inlogcodes aan derden is uitdrukkelijk verboden.

Het is niet toegestaan om op meer dan één computer tegelijk ingelogd te zijn.

Het is niet toegestaan om cursussen in het openbaar te vertonen zonder uitdrukkelijk toestemming vóóraf van RustelozeBenen.org.

Overtreding van bovenstaande regels kan ertoe leiden dat het account definitief wordt geblokkeerd zonder recht op teruggave van het abonnementsgeld.

Hiernaast behoudt RustelozeBenen.org het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, deze schade te verhalen op de gebruiker.

RustelozeBenen.org doet zijn best om ervoor te zorgen dat de cursussen altijd beschikbaar zijn. RustelozeBenen.org kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor technische problemen buiten onze invloed.

RustelozeBenen.org doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en compleet is. RustelozeBenen.org kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele fouten.

RustelozeBenen.org kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het volgen van de cursussen of het uitvoeren van de beschreven oefeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het volgen van de cursussen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

Voor gebruik van de databandbreedte van de server geldt een ‘fair use policy’. In de praktijk betekent dit dat bij normaal gebruik de cursussen onbeperkt bekeken kunnen worden. RustelozeBenen.org houdt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen. Na deze termijn is het abonnement definitief.

Contactgegevens

RustelozeBenen.org
Wijenburg 15
1082VN Amsterdam
info@rustelozebenen.org
www.rustelozebenen.org
KVK-nummer: 85605670
BTW-nummer: NL004124286B04